Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông (DIC-CONCRETE) là đơn vị thành viên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC GROUP) với các ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh bê tông tươi thương phẩm, kết cấu bê tông đúc sẵn (bê tông ly tâm, sản phẩm đúc sẵn khác).

Nhận thi công xây lắp các công trình: dân dụng và công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp…

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Bê tông sản xuất bê tông tươi với thương hiệu DIC, bởi các trạm trộn cưỡng bức, tự động hoá hoàn thiện khép kín. Tất cả các thiết bị của trạm đều được nhập khẩu từ hãng

SIEMENS, GEORG-BUTTNER Cộng Hoà Liên Bang Đức và SICOMA, WAM (ITALY).


Sản phẩm của Công ty được quản lý theo tiêu chuẩn ISO - 9001: 2000.

Bảng 1. Thiết bị máy móc:TT Thiết bị Số lg Công suất Sản xuất Vị trí
1 Trạm trộn 02

90 m3/h
120m3/h

Germany
Korea

Cửa Lấp, TP.Vũng Tàu
2 Trạm trộn 02 90 m3/h Germany Phường Kim Dinh, TX Bà Rịa
3 Trạm trộn 02 90 m3/h
120m3/h

Germany
Italy

Xã Tóc Tiên
4 Trạm trộn 01 90 m3/h
Germany KCN Mỹ Xuân
5 Trạm trộn 02 120m3/h

Germany
Italy

Dự án cảng Cái Mép
6

Xưởng cống
ly tâm

01 160 m/day Japan Phường Kim Dinh, TX Bà Rịa
7 Xe trộn 70 6 m3/h

Russia
Korea

Cửa Lấp, TP.Vũng Tàu.
Phường Kim Dinh, TX Bà Rịa.
KCN Mỹ Xuân.
Xã Tóc Tiên.

8 Bơm ngang 03 90 m3/h Germany

Cửa Lấp, TP.Vũng Tàu.
Phường Kim Dinh, TX Bà Rịa.
KCN Mỹ Xuân.
Xã Tóc Tiên.

 

9

Bơm cần
 28mx3, 32mx2, 37mx2

07 90 m3/h

Japan
Korea

Cửa Lấp, TP.Vũng Tàu.
Phường Kim Dinh, TX Bà Rịa.
KCN Mỹ Xuân.
Xã Tóc Tiên.

 


Hồ sơ pháp lý và quản lý chất lượng
Giấy phép kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng - Bê Tông.

 


Vietcombank Basf ICCI BIDV Xi m?ng Nghi S?n HABUBANK MB
Đăng NhậpX
Tài khoản:
Mật khẩu:
Hủy Bỏ
Đăng Nhập
Bản ĐồX